Kerstholt | Pedagogisch | Adviesbureau

 
 


Advies


Afhankelijk van het type onderzoek wordt gericht advies gegeven. Denk hierbij onder meer aan:

- schoolkeuze
- handelingsadviezen
- verwijzing
- ondersteuningsbehoeften